Avdelningen för forskningspolitik

De analyser, utvärderingar och utredningar som avdelningen för forskningspolitik producerar utgör underlag för beslut som fattas av Vetenskapsrådet och dess ledning. Många utredningar och utvärderingar är beställningar från regeringen, andra har initierats av myndigheten eller avdelningen. Avdelningen driver också styrnings- och standardiseringsfrågor för att utveckla det svenska digitala ekosystemet för forskningsinformation och analyser (t.ex. datadefinitioner och standarder). Avdelningen består av två enheter:

Enheten för forskningspolitisk rådgivning genomför analyser som rör forskningens förutsättningar och villkor. Enheten ansvarar även för ärenden som rör samordning inom ämnesövergripande internationella uppdrag (såsom Horisont 2020, Science Europe, JPI, ERA-net och bilaterala avtal), liksom policyfrågor om jämställdhet och öppen tillgång till vetenskaplig information (open access). 

Enheten för forskningspolitisk analys och utvärdering genomför analyser av det svenska forskningssystemet och utvärderingar av exempelvis riktade forskningssatsningar. Enheten sammanställer också statistik om vetenskaplig produktion och citeringar och ansvarar för metodutveckling inom utvärdering, analys och bibliometri.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-06-20