Rådsdirektör

Vetenskapsrådets rådsdirektör är Ann Fust. Hon är generaldirektörens ställföreträdare och biträder denne i ledningen av myndigheten.

Ann Fust är i sin roll som rådsdirektör chef för
myndighetens avdelningschefer. Ann Fust är även
chef över enheten för verksamhetsstöd, enheten
för styrning och samordning, enheten för personal
och ekonomi, enheten för kliniska studier, It-enheten 
samt juridiska funktionen. Dessutom har 
rådsdirektören personalansvar för Centrala
etiksprövningsnämnden.

Ann Fust
Rådsdirektör
E-post: ann.fust@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-09-19