Frågor och svar om Vetenskapsrådet uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen tillgänglighet till vetenskaplig information

  • Vad innebär Vetenskapsrådets uppdrag?
  • Vad är bakgrunden till uppdraget?
  • Samverkar Vetenskapsrådet med andra inom uppdraget?
  • När ska riktlinjerna börja gälla?
  • Vad inkluderas i begreppet forskningsdata?
  • Finns det nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information i andra länder?
  • Hur ser riktlinjerna för open access ut inom Horisont 2020?
Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-02