Fortsatt arbete med förslaget till nationella riktlinjer för open access

I december 2015 höll utbildningsdepartementet en hearing om Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång (open access) till vetenskaplig information. Departementets utgångspunkt för hearingen var att målbilden som Vetenskapsrådet föreslår i sin utredning ligger fast och är ett verktyg i arbetet mot Sveriges mål att vara en ledande forskningsnation.

Syftet med hearingen var att ge forskare och representanter från universitet och högskolor, forskningsfinansiärer och en rad organisationer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget när det gäller ansvar och rollfördelning. Bland annat diskuterade man

  • hur den enorma mängden forskningsdata ska kunna lagras
  • vikten av att regler och riktlinjer både är stabila över tid och kan förhålla sig till den tekniska utvecklingen
  • incitament för och meritvärdering av publicering av data
  • hur övergången ska kunna genomföras från dagens prenumerationsbaserade publiceringssystem till ett system som är öppet tillgängligt
  • att forskningen ofta bedöms utgående från i vilken tidskrift resultaten publicerats i, när forskaren söker bidrag eller tjänst. Tidskrifterna med hög så kallad journal impact factor, är sällan open access. Här finns en konflikt som måste lösas av forskningsråd och lärosäten.

Troligt uppdrag i forskningspropositionen

Resultatet från hearingen blir ett inspel till arbetet med forskningspropositionen, som med stor sannolikhet kommer att innehålla ett uppdrag till Vetenskapsrådet att samordna det fortsatta arbetet med öppen tillgång till forskningsdata med start 2017. Parallellt får Kungliga biblioteket uppdraget att samordna arbetet med nationella riktlinjer till publikationer och konstnärliga verk.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-01-27