Årliga uppföljningar

Satsningen på de tjugo strategiska forskningsområdena, som har sin grund i 2008 års forskningsproposition. Den fjärde och sista årliga uppföljningen gäller verksamhetsåret 2013 och lämnades till regeringen 27 mars 2014.

I uppdraget till Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas och Energimyndigheten ingår att genomföra årliga uppföljningar av den strategiska satsningen. De årliga uppföljningarna beskriver de samlade resurser som har avsatts för det strategiska området, de huvudsakliga prioriteringar som har gjorts, den verksamhet som bedrivits och de väsentliga resultat som uppnåtts under året. Syftet med de årliga uppföljningarna är att ge en översiktlig bild av hur respektive strategisk satsning utvecklas.

De årliga uppföljningarna redovisas i tre dokument: 

  • Ett missiv beskriver uppdraget. 
  • Bilaga 1 ger en kort översiktlig beskrivning av miljöernas utveckling.
  • Bilaga 2 innehåller miljöernas enkätsvar. Här finns också miljöernas rapporterade inkomster och utgifter samt totala medel för varje strategiskt forskningsområde angivna.

Du kan ta del av samtliga genomförda årliga uppföljningar via länkarna till höger.

I uppdraget till myndigheterna ingår även att genomföra en utvärdering av satsningen som helhet. Den ska lämnas till regeringen senast 1 maj 2015.

Läs om den avslutande utvärderingen

Kontaktperson för de årliga uppföljningarna:

Tomas Andersson, tomas.andersson@vr.se


Dela |

Senast uppdaterad: 2015-04-24