Myndigheternas rekommendation till regeringen 2009

Vetenskapsrådet, Forte (tidigare Fas), Formas, Vinnova och Energimyndigheten presenterade den 15 juni 2009 ett förslag till finansiering inom regeringens 20 utpekade strategiska forskningsområden. Rekommendationen var ett svar på det regeringsuppdrag som gavs i samband med forskningspropositionen "Ett lyft för forskning och innovation". Regeringen valde att följa rekommendationen och tog beslut om detta i höstbudgeten 2009.

Myndigheterna föreslog fördelning av 5 270 forskningsmiljoner. Satsningen på strategiska forskningsområden blir därmed en ökning av lärosätenas forskningsanslag som från 2012 uppgår till 1 315 miljoner kronor årligen.

43 forskningsmiljöer

De 112 ansökningarna granskades av ledande internationell expertis och 43 föreslogs finansiering. En stor del av ansökningar innehöll samarbeten mellan flera lärosäten.

Lunds universitet klarade sig bäst i konkurrensen och föreslogs få 715 miljoner under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Tätt därefter följde Chalmers Tekniska högskola som föreslogs få drygt 700 miljoner för fem strategiska områden. Uppsala universitet, Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan rekommenderas finansiering inom sju, sex respektive fem områden (se tabell nedan).    

Särskilda medel till infrastruktur

En satsning på 748 miljoner till infrastruktur rekommenderas under femårsperioden inom ramen för de strategiska satsningarna, vilket innebär 184 miljoner årligen från 2012.

Rekommenderad fördelning av medel (totalt 2010-2014)

Lärosäte

Antal ansökningar som huvudsökande

Antal rekommenderade ansökningar som huvudsökande

Rekommenderad finansiering i miljoner kr 2010-2014 (inkl som medsökande i ansökningar)

Blekinge tekniska högskola

-

-

6,5

Chalmers tekniska högskola

8

5

701,1

Försvarshögskolan

1

-

8,1

Göteborgs universitet

12

1

179,7

Handelshögskolan

1

-

-

Högskolan i Borås

1

-

-

Högskolan i Halmstad

-

-

6,5

Högskolan i Jönköping

4

-

-

Högskolan i Kalmar

3

-

14,2

Högskolan i Kalmar/Lunds universitet

-

-

1,7

Karlstads universitet

-

-

8,1

Karolinska Institutet

7

6

630,8

Kungliga Tekniska högskolan

8

5

578,7

Linköpings universitet

11

3

252,5

Luleå Tekniska universitet

6

1

168,8

Lunds universitet

16

9

714,8

Mittuniversitetet

2

-

-

Mälardalens högskola

-

-

20,0

Stockholms universitet

5

3

358,9

Sveriges Lantbruksuniversitet

4

1

143,1

Södertörns högskola

1

-

-

Umeå universitet

6

2

225,6

Uppsala universitet

12

7

502,7

Växjö universitet

1

-

-

Örebro universitet

3

-

-

Infrastruktur

-

-

748,0

TOTALT

112

43

5270

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-01-23