Svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den europeiska spallationskällan (ESS)

Vetenskapsrådet har regeringens uppdrag att stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den europeiska spallationskällan (ESS). Inom ramen för regeringsuppdraget har ett förslag på en långsiktig strategi för ESS i Sverige tagits fram och lämnats till regeringen (maj 2016).

I regeringsuppdraget ingår att initiera och genomföra åtgärder med syfte att skapa ett brett svenskt utnyttjande av ESS inom forskning och näringsliv samt att öka kännedom om neutronspridning som ett verktyg för forskning och utveckling och att verka för ett stärkt samspel mellan forskning och näringsliv. I den senare delen samarbetar Vetenskapsrådet med Vinnova.

Delrapport – förslag till långsiktig strategi för ESS i Sverige

Vetenskapsrådets förslag till strategi för ESS i Sverige har lämnats till regeringen som en delrapport inom regeringsuppdraget. Arbetet med att ta fram förslaget gjordes med stöd av en referensgrupp med representanter från akademi, näringsliv och myndigheter.

ESS i Sverige – information på vr.se

Inom ramen för uppdraget tillhandahåller vi även information om vad som händer främst i Sverige med anledning av att ESS byggs här.

Du hittar informationen på adressen vr.se/essisverige.

Slutrapportering av regeringsuppdraget ska ske senast i maj 2019.

Läs mer om den långsiktiga svenska strategin för ESS

Ledamöter i uppdragets referensgrupp

Kontakt

Johan Holmberg

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-08-14