Uppdrag att analysera förutsättningarna för internationellt forsknings- och innovationssamarbete vid ett utträde av Storbritannien ur Europeiska unionen

Regeringen har gett Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att analysera vad ett brittiskt utträde ur EU, Brexit, innebär för svenskt och europeiskt innovations- och forskningssamarbete med Storbritannien.

Uppdraget är att göra en övergripande analys som ska kunna bidra till att skapa en bild av de för Sverige förändrade förutsättningar för internationellt forsknings- och innovationssamarbete som kan uppstå som en konsekvens av Storbritanniens utträde ur EU.

Analysen ska innefatta såväl en bedömning av potentiella nya möjligheter för Sverige som förslag till åtgärder för att mildra tänkbara negativa effekter.

En första gemensam delrapport ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 maj 2017. Uppdraget ska därefter avrapporteras löpande i dialog med Regeringskansliet till och med den 31 december 2018.

Ladda ner uppdraget som PDFPDF

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-12-15