Uppdrag att genomföra en kartläggning av forskning om rasism på arbetsmarknaden

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning om forskning om rasism på arbetsmarknaden. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet den 1 juni 2017.

Forskningsöversikten ska ge en bred översikt av förekomsten av rasism på arbetsmarknaden och bland annat behandla frågan om hur och i vilken utsträckning olika grupper drabbas av rasism.

Det finns behov av en heltäckande översikt över forskning om rasism på arbetsmarknaden i Sverige, särskilt beträffande vilka mekanismer som ligger bakom dessa problem och i vilken utsträckning forskning visat vilka åtgärder som är mest effektiva. Det finns även behov av att får en översikt av forskning som utförs i andra länder.

Kartläggningen ska ska skapa förutsättningar för att samla och systematisera arbetet mot rasism och liknande former av fientlighet i en nationell plan som grund för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete.

Ladda ner uppdraget som PDF. PDF

Ladda ner rapporten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-08-10