Uppdrag att genomföra en kartläggning av rättspsykiatrisk forskning

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av rättspsykiatrisk forskning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 september 2017.

Kartläggningen ska innefatta en beskrivning av den forskning som bedrivs inom Sverige inom området, och identifiering av kunskapsluckor och en sammanfattning av nationella och internationella forskningsresultat. Förutom rent medicinska aspekter bör relevant forskning inom andra områden beaktas, exempelvis neurovetenskap, psykologi, juridik, behandlingsmetoder, och sociologi.

Som grund för uppdraget ligger ett ökat behov av styrning med kunskap inom rättpsykiatrin. Målet är evidensbaserad praktik där kvalitetssäkrad kunskap sprids och används och där icke evidensbaserade eller skadliga metoder rensas ut.

Ladda ner uppdraget som PDF.PDF

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-16