Uppdrag att kartlägga segregationens mekanismer

För att minska segregationen krävs samlad kunskap om dess orsaker och processer. Regeringen har därför givit Vetenskapsrådet i uppdrag att kartlägga forskningen om de mekanismer som orsakar, bidrar till och befäster segregation.

- Genom en ordentlig kartläggning av forskningen på området får vi ett gediget kunskapsunderlag. Det gör att vi kan välja de mest effektiva insatserna för att motverka långtidsarbetslöshet och bekämpa brottslighet, men också lyfta skolorna och elevernas resultat samt stärka samhällsservicen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i en kommentar.

Kartläggningen ska inkludera nationella och internationella forskningsresultat samt en redovisning av pågående forskning i Sverige. Kartläggningen ska särskilt belysa de fokusområden som ingår i regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation det vill säga bekämpa brottsligheten, minska långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen, samt stärka demokratin och stödja det civila samhället.

Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet senast den 1 juni 2018.

Ladda ner uppdraget som PDFPDF


Dela |

Senast uppdaterad: 2017-11-27