Styrande dokument

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Här finns grundläggande styrdokument från regering och riksdag.

Instruktion

Myndighetens instruktion är en författning med regler om dess organisation, arbetssätt med mera som regeringen utfärdar. Varje myndighet har sin egen instruktion.

Instruktion för Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regleringsbrev

Regeringens löpande styrning av myndigheterna sker genom årliga så kallade regleringsbrev. Där framgår hur mycket pengar den har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan dess olika verksamheter samt vissa uppdrag som myndigheten ska utföra under året.

Regleringsbrev för Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lag om Vetenskapsrådet

Lag om Vetenskapsrådet (Svensk författningssamling (SFS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-08