Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Vetenskapsrådet har som uppgift att främja jämställdheten inom sitt verksamhetsområde.

Vetenskapsrådet anser att jämställdheten i forskningen är en kvalitetsfråga. Kvalitet och förnyelse gagnas av att såväl kvinnor som män bidrar med sin kompetens och erfarenhet. Jämställdhet i forskningen är även en rekryteringsfråga och vi arbetar för att finna de bästa forskarna och ge dem stöd – oavsett om de är kvinnor eller män. Vetenskapsrådet ser också jämställdhet i forskningen som en rättvisefråga; kvinnor och män ska ha samma möjligheter att göra karriär som forskare.

Det innebär att Vetenskapsrådet i sin verksamhet arbetar för jämställdhet mellan könen vid fördelning av forskningsstöd. Det innebär också att könsfördelningen inom den egna beredningsorganisationen ska vara jämn. Vetenskapsrådet gör regelbundna analyser och åtgärder för att säkerställa jämställdheten.

Konkreta åtgärder

Vetenskapsrådet genomför löpande analyser av jämställdheten i forskningsstödet. Ett annat exempel på hur vi arbetar med jämställdhetsfrågor är de återkommande observationerna av hur beredningen av ansökningar om forskningsbidrag går till. Dessa observationer sammanställs och diskuteras för att ge underlag till förbättringar.

Vetenskapsrådet är en av 59 myndigheter som på regeringens uppdrag genomför en plan för jämställdhetsintegrering av all sin verksamhet. Detta arbete startade redan 2013 då Vetenskapsrådet var en av 18 pilotmyndigheter. 

Kontaktpersoner

Jämställdhetsobservationer av beredningen:

Lisbeth Söderqvist, analytiker

Plan för jämställdhetsintegrering:

Carl Jacobsson, senior advisor

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-12-15