Svensk forskningspolitik 2017-2020

Förslagen i regeringens forskningsproposition från hösten 2016 behandlades av riksdagen i april 2017. Ett resultat är sex nya nationella forskningsprogram, varav två koordineras från Vetenskapsrådet.

Hur påverkas Vetenskapsrådet?

Av de sex nationella forskningsprogrammen ansvarar Vetenskapsrådet för två: forskning om migration/integration respektive forskning om antibiotikaresistens. Två nationella forskningsprogram samordnas av Formas och två koordineras av Forte.

Nationella forskningsprogram

Vetenskapsrådet får även andra nya uppdrag enligt forskningsproposition och budgetproposition. Myndighetens uppdrag, bland annat de som härrör ur forskningspropositionen, beskrivs löpande i regleringsbrev och separata regeringsuppdrag. Dessa kan du ta del av via länkarna nedan.

Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet

Myndighetens regleringsbrev

 

Vetenskapsrådets underlag till regeringen

Två inspel till regeringens forskningsproposition

Idén om 10-åriga nationella forskningsprogram fördes fram både i Vetenskapsrådets eget inspel till forskningspropositionen och i det gemensamma inspelet med de forskningsfinansierande myndigheterna (Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova). Även flera andra satsningar från inspelet har hörsammats av regeringen, även om inte detaljerna helt överensstämmer med Vetenskapsrådets föreslag.

Läs inspelen till den forskningspolitiska propositionen

Vägval, översikter och analyser

Dessförinnan genomförde Vetenskapsrådet även analyser och kartläggningar över tillståndet för svensk forskning. Slutrapporten utgjorde utgångspunkten för Vetenskapsrådets underlag till forskningspropositionen.

Ladda ned rapporten Forskningens framtid! Vägval för framtidens forskningssystem: Målbild och rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2017-05-12

Forskningspolitisk proposition 2016

Läs om riksdagens behandling:

Läs propositionen på regeringens webbplats:

Kommentar om forskningspropositionen av Vetenskapsrådets generaldirektör:

"Höjd forskningskvalitet och ett ökat nyttogörande av forskningen är självklara mål för alla parter i det svenska forskningssystemet. Det finns en stark koppling mellan dessa mål. Utan framstående grundläggande forskning så missar vi båda målen. Detta är vår utgångspunkt när vi tar hand om de satsningar som regeringens proposition aviserar", säger Sven Stafström.

Läs fler kommentarer om propositionen av Sven Stafström