Nationellt forskningsprogram inom migration och integration

Forskningsprogrammets syfte är att skapa goda förutsättningar för forskningens långsiktiga medverkan när det gäller att möta stora samhällsutmaningar.

Få en bild på tre minuter om det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration .

Forskningsprogrammet inom området migration och integration ska belysa alla aspekter av migration och integration, öka kunskapen om förutsättningarna för att skapa inkluderande samhällen och omfatta forskning om både kortsiktiga och långsiktiga orsaker till och konsekvenser av migration, t.ex. ekonomiska, demografiska och sociala aspekter.

Ytterligare målsättningar som regeringen satt upp för programmet är att bidra till en ökad forskningsanknytning av den högre utbildningen, bidra till jämställdhet och bidra till forskningsresultatens ökade genomslag i samhället i form av utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning.

Tanken bakom programmet är att det ska skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag. Programmet förväntas utgöra en naturlig länk till internationella forskningsprogram och förstärka det svenska deltagandet i de europeiska programmen.

Strategisk forskningsagenda - dialog

En strategisk forskningsagenda ska utgöra kärnan i forskningsprogrammet. Agendan tas fram gemensamt av ansvariga finansiärer och beräknas vara klar under våren 2018. Den 23 november anordnades ett dialogmöte i Stockholm för att samla in synpunkter till forskningsagendan från forskare, civilsamhälle och de myndigheter som arbetar praktiskt med migrations- och integrationsfrågor.

Referat från dagen (PDF)PDF

Presentation Vetenskapsrådet (PDF)PDF

Presentation Annika Sundén, Arbetsförmedlingen (PDF)PDF

Presentation Joakim Palme, Delmi (PDF)PDF

Programkommitté och referensgrupp

Programkommittén består av representanter från Formaslänk till annan webbplats, Fortelänk till annan webbplats, Migrationsverketlänk till annan webbplats, Sidalänk till annan webbplats och Delmilänk till annan webbplats (Delegationen för migrationsstudier). Kommittén bistår Vetenskapsrådet med råd om utformning, genomförande och uppdatering av den strategiska forskningsagendan. Det finns även en referensgrupp knuten till programmet bestående av forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, utvecklingsforskning, utbildningsvetenskap, medicin och hälsa.

Forskningsbidrag

Med utgångspunkt i den strategiska forskningsagendan ska Vetenskapsrådet stödja forskning inom området migration och integration. Former för stöd kommer att annonseras här på vr.se och i nyhetsbrevet.

Om utlysning som öppnar 14 februari 2018

Prenumerera på Vetenskapsrådets nyhetsbrev och håll dig uppdaterad

Intressenter inom området migration/integration

För den som vill veta mer om olika aktörer på området sprider Delmi kunskap och information om migrationsfrågor och dess effekter på samhället. På Delmis webbplats finns länkar till ett urval relevanta organisationer och myndigheter både i Sverige och utomlands.

Till Delmis kunskapsförmedlinglänk till annan webbplats

Kontakt

Programansvarig forskningssekreterare

Monica Svantesson, e-post: Monica.Svantesson@vr.se, telefon +46 8 546 44 024

Forskningshandläggare

Caroline Olsson, e-post: caroline.olsson@vr.se, telefon +46 8 546 44 026

Analytiker

Gustav Hansson, e-post: gustav.hansson@vr.se, telefon +46 8 546 44 075

Huvudsekreterare

Kerstin Sahlin, epost: kerstin.sahlin@vr.se, telefon +46 8 546 44 322

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-19

Nyheter