Vetenskapsrådets verksamhetsområden

Vetenskapsrådet har fyra huvudsakliga verksamhetsområden och dessa är forskningsfinansiering, forskningspolitik, forskningsinfrastruktur och forskningskommunikation.

Vårt uppdrag som forskningspolitisk rådgivare till regeringen innebär att vi arbetar med långsiktig kunskapsuppbyggnad inom analys, strategi samt uppföljning av forskning och forskningsfinansiering.

År 2016 betalade Vetenskapsrådet ut cirka 6,4 miljarder kronor i
forskningsstöd. Myndigheten är den största finansiären av forskning vid svenska universitet, högskolor och institut.

Vi arbetar för att svenska forskare ska få tillgång till forskningsinfrastruktur i Sverige och i andra länder. Med forskningsinfrastrukturer menar vi enkelt uttryckt verktyg som hjälper forskare att utföra forskning av högsta kvalitet. Det handlar till exempel om centrala eller distribuerade forskningsanläggningar, databaser, biobanker eller storskaliga beräkningsresurser.

Forskningskommunikation är en av Vetenskapsrådets kärnverksamheter. I regeringens uppdrag ingår att övergripande ansvara för samordning av kommunikation om forskning och forskningsresultat. Genom att bidra till samverkan och dialog mellan forskarsamhället och det omgivande samhället, arbetar Vetenskapsrådet för att säkerställa kvaliteten inom forskning och på lång sikt verka för att forskningen kommer till nytta i samhället.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-26