Publicerad den 19 april 2018

Uppdaterad den 14 juni 2018

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra kontor och till vår registratur.

Kontakt

E-post: vetenskapsradet@vr.se

Växel: 08-546 44 000

 • Vill du ta del av allmänna handlingar? Mejla registrator@vr.se
 • Har du frågor om Vetenskapsrådets publikationer och rapporter? Mejla publikationer@vr.se
 • Har du frågor om en specifik utlysning? Kontaktuppgifter finns i utlysningstexten.

Vetenskapsrådet

Postadress:
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Besöksadress:
Västra Järnvägsgatan 3länk till annan webbplats
111 64 Stockholm

Öppettider i receptionen

2 januari–29 juni och 13 augusti–31 december:
måndag–fredag 08.00–16.30 (lunchstängt 11.30–12.30)

2 juli–10 augusti:
måndag–fredag 08.00–16.00 (lunchstängt 11.30–12.30)

Särskilda öppettider 2018

29 mars 08.00–14.00

30 april är endast registraturen öppen 09.00–11.00

11 maj är endast registraturen öppen 08.00–10.00

31 maj är endast registraturen öppen 08.00–10.00

2 november 8.00–12.00

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26länk till annan webbplats
411 09 Göteborg
Telefon: 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Webbplats: kliniskastudier.selänk till annan webbplats

Enheten för Sunet

Tulegatan 11länk till annan webbplats
113 53 Stockholm
Telefon: 090-20 59 100

E-post: info@sunet.se

Webbplats: sunet.selänk till annan webbplats

Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel

Rue du Luxembourg 3länk till annan webbplats
BE-1000 Bryssel, Belgien

Kontaktperson: Ana Beramendi, ana.beramendi@vr.se

Telefon: +32 (0)2 545 50 13, +46 (0)8 545 15 013

Vetenskapsrådet och Vinnova driver kontoret gemensamt.

Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

 1. Så utses ledamöter till styrelsen och ämnesråden

  Var tredje år utses nya ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd genom en valprocess. Lärosätena utser först elektorer som ska representera Sveriges forskare. Elektorerna väljer sedan ledamöter till styrelsen och ämnesråden.

 2. Föreskrifter

  Vetenskapsrådet har i uppdrag att reglera dels vad forskningshuvudmän ska förhålla sig till när de godkänner att ta emot gästforskare, dels vad som gäller vid ansökan om etikprövning av forskning som rör människor.

 3. Upphandlingar

  Vetenskapsrådet upphandlar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Alla aktuella upphandlingar och eventuella förhandsannonser publiceras via systemstödet Kommers.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn