Publicerad den 19 april 2018

Uppdaterad den 08 augusti 2018

Press, bilder och logotyper

Här hittar du kontaktuppgifter, pressbilder och länkar. Vår presstjänst är bemannad på vardagar under kontorstid.

Presstjänst kontorstid vardagar:

Telefon: 08-546 44 120
E-post: press@vr.se

Pressansvarig: Sofia Günther

 

Pressbilder

Sven Stafström

Foto: f8 studio

Ladda ner bild på Sven Stafström, generaldirektör.

Du får använda våra pressbilder i redaktionellt syfte i sammanhang där Vetenskapsrådet och vårt arbete beskrivs. Ange alltid fotografens namn i anslutning till bilden.

Kontakta pressansvarig för bilder på vår styrelse, ledning och kontaktpersoner inom forskningsfinansiering, forskningspolitisk analys, förvaltning och kommunikation.

 

Logotyper

Det är viktigt att du tar del av de regler vi har för användning av vår logotyp. Du hittar dem här nedanför.

Här kan du ladda ner våra logotyperZIP (zip, 2.7 MB)

Så här får du använda Vetenskapsrådets logotyp

Våra logotyper får användas när:

 • Vetenskapsrådet är avsändare/arrangör till exempelvis en trycksak, en konferens eller annat evenemang, enskilt eller tillsammans med andra aktörer, till exempel universitet eller forskningsråd.
 • Medier (tidningar, tv eller digitala media) behöver logotypen som illustration i samband med ett nyhetsinslag eller liknande.
 • Externa byråer/tryckerier tar fram produkter åt Vetenskapsrådet och behöver ladda ner logotypen för att placera den på en trycksak etcetera. Logotypen ska alltid användas på Vetenskapsrådets eget material.
 • En forskare, forskargrupp eller organisation fått bidrag av flera forskningsråd (till exempel Forte, Formas, Vinnova) och övriga råd har lämnat sitt godkännande att använda deras respektive logotyper. I detta fall får även Vetenskapsrådets logotyp användas för att lyfta fram vilka som är finansiärer.

Använd inte våra logotyper när:

 • Vetenskapsrådet står som ensam finansiär till ett forskningsprojekt. Däremot ska du som är forskare och får stöd av oss uppge Vetenskapsrådet med namn när du publicerar dina resultat. Det är nödvändligt för att forskningen ska kunna hittas via publikationsdatabaser.
 • Vetenskapsrådet har gett bidrag till konferenser. Logotypen får endast användas i de fall då Vetenskapsrådet är medarrangör och därmed har inflytande över innehållet i konferensen, i andra fall får Vetenskapsrådet anges med namn.

Logotypen ska alltid placeras enligt Vetenskapsrådets grafiska profil

Vetenskapsrådets logotyp finns i fyra versioner på svenska och engelska och i svart eller vitt.

 • Den svarta logotypen ska alltid monteras på vit bakgrund.
 • Om logotypen monteras på bild eller färgplatta ska logotypen i vitt användas.
 • Runt logotypen ska det alltid finnas luft för att göra den synlig och läsbar.
 • Logotypen måste alltid anges i sin helhet. Den får inte beskäras, delas eller ändras på något annat sätt.
 • Symbolen får aldrig kombineras med något annat namn eller text.

 

Våra webbplatser för forskningskommunikation

Expertsvarlänk till annan webbplats — journalistens genväg till forskarexpertisen.

Forskning.selänk till annan webbplats — aktuella nyheter från svensk forskning.

Curielänk till annan webbplats — en nättidning om forskningens villkor.

Kopierat till urklipp

Pressansvarig

Sofia Günther

press@vr.se

08-546 44 120

Kopierat till urklipp

Få svar från forskarexpertisen via tjänsten Expertsvarlänk till annan webbplats!

Expertsvar riktar sig till journalister som vill nå svenska forskare och experter för kommentarer och förklaringar eller helt nya vinklar på ett ämne.

Kontakt

Pressansvarig

Sofia Günther

press@vr.se

08-546 44 120

Mer inom samma ämne

 1. Föreskrifter

  Vetenskapsrådet har i uppdrag att reglera dels vad forskningshuvudmän ska förhålla sig till när de godkänner att ta emot gästforskare, dels vad som gäller vid ansökan om etikprövning av forskning som rör människor.

 2. Upphandlingar

  Vetenskapsrådet upphandlar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Alla aktuella upphandlingar och eventuella förhandsannonser publiceras via systemstödet Kommers.

 3. Offentlighet och sekretess

  Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Här kan du läsa om vad det innebär.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn