Publicerad den 23 maj 2018

Uppdaterad den 19 november 2018

Ämnesrådet för medicin och hälsa

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom medicin, odontologi, farmaci och vårdvetenskap. I ämnesrådet sitter elva ledamöter varav nio har valts ut av forskare vid svenska lärosäten.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Ämnesrådet för medicin och hälsa beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom medicin, odontologi, farmaci och vårdvetenskap. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de 20 beredningsgrupper med cirka 160 ledamöter som granskar och prioriterar ansökningarna som kommer till Vetenskapsrådet, innan ämnesrådet fattar beslut. Det är ämnesrådet som utser ledamöter till beredningsgrupperna.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Ämnesrådet följer upp, utvärderar och tar fram strategier för området, till exempel genom forskningsöversikter. Rådet finansierar svenskt deltagande i flera internationella samarbeten och för en regelbunden dialog med lärosätena genom en referensgrupp med representanter (dekaner och prodekaner) från landets farmaceutiska och medicinska fakulteter.

Om medicin och hälsa

Medicinsk forskning ger kunskap om hur människokroppen fungerar och hur sjukdomar förebyggs, uppkommer och behandlas. Vetenskapsrådet stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär-och cellnivå och forskning som involverar försöksdjur och patienter, till epidemiologiska studier på grupper av människor.

Ämnesrådets sammansättning

I ämnesrådet för medicin och hälsa sitter elva ledamöter. Nio av ledamöterna är aktiva forskare och valda av forskare vid svenska lärosäten. Regeringen utser de övriga två ledamöterna, en från vårdsektorn och en från läkemedelsindustrin eller den biotekniska industrin. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Ämnesrådet sammanträder sex gånger per år.

Ledamöter 2016–2018
NamnTitelOrganisation
Anna M Blom (ordförande)Professor i medicinsk protein kemiLunds universitet
Dan AnderssonProfessor i medicinsk bakteriologiUppsala universitet
Nasim Bergman Farrokhnia (utsedd av regeringen)Överläkare/forskare, verksamhetsområde Akut Forsknings- och utbildningschef

Södersjukhuset  

 

KRY

Johan Brun (utsedd av regeringen)Medicinsk direktörPfizer
Helena EdlundProfessor i molekylär utvecklingsbiologiUmeå universitet
Elias ErikssonProfessor i farmakologiGöteborgs universitet
Louise von EssenProfessor inom vårdvetenskap med inriktning mot onkologiUppsala universitet
Anders FridbergerProfessor i neurovetenskapLinköpings universitet
Birgitta Henriques NormarkProfessor i klinisk mikrobiologiKarolinska institutet, KI
Katarina Le Blanc (deltar inte i ämnesrådets arbete för närvarande)Professor i klinisk stamcellsforskningKarolinska institutet, KI
Mats WahlgrenProfessor i smittskydd, speciellt parasitologiKarolinska institutet, KI

 

Kopierat till urklipp

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. De sitter i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd 2019–2021

    Elektorsförsamlingen har nu valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

  2. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom medicin och hälsa 2019

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2019. Läs instruktionerna och skicka in ditt förslag senast 7 januari.

  3. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Vad tycker svenskarna om djurförsök? Och hur genomför man djurförsök på bästa sätt? 7 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor.