Publicerad den 25 maj 2018

Uppdaterad den 12 november 2018

Kommittén för kliniska studier

Vetenskapsrådets kommitté för kliniska studier beslutar om fördelning av Vetenskapsrådets medel för nationell samordning av kliniska studier. I kommittén sitter 13 ledamöter med förankring inom akademin, landsting och regioner och relevanta branschorganisationer.

Beslutar om strategisk inriktning och fördelning av medel

Vetenskapsrådet har ett uppdrag från regeringen att genom nationell samordning stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Kommittén för kliniska studier beslutar om hur Vetenskapsrådets medel för uppdraget ska fördelas. Kommittén beslutar också om arbetets strategiska inriktning och främjar sjukvårdens, akademins och industrins arbete med kliniska studier.

Strategisk plan för 2018–2019PDF (pdf, 127.8 kB)

Kommitténs sammansättning

I kommittén för kliniska studier sitter 13 ledamöter som är utsedda av regeringen, varav fyra efter förslag från Vetenskapsrådet, fyra efter förslag från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och fyra efter förslag från branschorganisationer för läkemedel, medicinteknik, bioteknik och de privata vårdgivarna. Mandatperioden är två år. Ledamöterna kan väljas om för ytterligare en period.

Kommittén sammanträder fyra gånger per år.

Ledamöter 2018–2019

Namn

Titel

Organisation

Chris Heister
(ordförande)

Styrelseordförande

Umeå universitet

Anders Blanck

VD

LIF, de forskande läkemedelsföretagen

Johan Dabrosin Söderholm

Professor, institutionen för klinisk och experimentell medicin

 

Dekan, medicinska fakulteten

Linköpings universitet

 

 

 

Linköpings universitet

Patrik Danielsson

Professor, institutionen för integrativ medicinsk biologi

 

Dekan, medicinska fakulteten

Umeå universitet

 

 

Umeå universitet

Jonas Ekstrand

VD

SwedenBIO

Ann Hellström

Professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi

 

Överläkare

Göteborgs universitet

 

 

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Sune Larsson

Forsknings- och utbildningsdirektör

Region Uppsala

Anna Lefevre Skjöldebrand

VD

Swedish Medtech

Hannie Lundgren

Forsknings- och utvecklingschef

 Region Skåne

Jörgen Månsson

Sjukhuschef

Carlanderska sjukhuset

Kerstin Nilsson

Professor, institutionen för medicinska vetenskaper

 

Dekan, medicinska fakulteten

Örebro universitet

 

 

Örebro universitet

Mikael Wiberg

Professor, institutionen för integrativ medicinsk biologi

 

Forsknings- och utbildningsdirektör

Umeå universitet

 

 

Västerbottens läns landsting

Katarina Wijk

Professor

 

Forsknings- och utvecklingschef

Högskolan i Gävle

 

Region Gävleborg

Kopierat till urklipp

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. De sitter i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd 2019–2021

    Elektorsförsamlingen har nu valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

  2. Datum klara för 2019 års utlysningar

    Nu är det bestämt när de flesta av våra utlysningar öppnar och stänger under 2019. Totalt utlyser Vetenskapsrådet drygt 6 miljarder kronor varje år till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

  3. ALF i siffror

    ALF-avtalet reglerar hur mycket statliga medel landstingen och regionerna som ingår i samarbetet ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Här kan du se statistik över hur landstin...