Publicerad den 26 maj 2018

Uppdaterad den 24 juni 2019

Rådgivande grupper till RFI

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, RFI, har fyra rådgivande grupper som bidrar med expertkunskap inom sina olika områden. Ledamöterna i grupperna utses av RFI.

Till RFI hör tre rådgivande grupper och ett e-infrastrukturutskott som stödjer rådet i arbetet med planering och prioritering av forskningsinfrastruktur.

De tre rådgivande grupperna är indelade efter karaktären på forskningsinfrastrukturerna. Deras uppgift är att ge RFI expertstöd i utredningar och strategiarbete och på andra sätt främja utvecklingen av forskningsinfrastruktur inom olika områden. De bedömer också förslag på nya behov av forskningsinfrastruktur och ansökningar om bidrag till forskningsinfrastruktur.

I varje rådgivande grupp finns ledamöter som har kompetens inom e-infrastruktur. Ett urval av dem bildar tillsammans ett e-infrastrukturutskott där både övergripande och mer specifika frågor som rör e-infrastruktur kan lyftas. Även e-infrastrukturutskottet hjälper till att bedöma förslag på nya behov av forskningsinfrastruktur och ansökningar om bidrag till e-infrastrukturer.

Rådgivande grupper

Frågor om RFI:s rådgivande grupper

rfi@vr.se


Kontakt

Frågor om RFI:s rådgivande grupper

rfi@vr.se

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor