Publicerad den 25 maj 2018

Uppdaterad den 16 november 2018

Utbildningsvetenskapliga kommittén

Vetenskapsrådets kommitté för utbildningsvetenskap stödjer forskning och utbildning på forskarnivå av högsta vetenskapliga kvalitet inom det utbildningsvetenskapliga området. Kommittén består av elva aktiva forskare som representerar olika vetenskapliga discipliner med relevans för utbildningsvetenskaplig forskning.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Utbildningsvetenskapliga kommittén beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom utbildningsvetenskap. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de beredningsgrupper som granskar och prioriterar ansökningarna till Vetenskapsrådet, innan kommittén fattar beslut. Det är kommittén som utser ledamöter till beredningsgrupperna.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Kommittén följer upp, utvärderar och tar fram strategier för forskningsområdet, till exempel genom forskningsöversikter. I det arbetet tar kommittén hjälp av både nationella och internationella experter. Kommittén arbetar också för ökad internationalisering av forskningsområdet och bidrar bland annat till finansieringen av nordiska samverkansprogram inom ramen för NordForsk.

Varje år arrangerar kommittén konferensen Resultatdialog som ger forskare möjlighet att presentera och diskutera forskningsresultat inom det utbildningsvetenskapliga området.

Om utbildningsvetenskap

Inom utbildningsvetenskap studeras lärande, didaktik och ämnesdidaktik, undervisning, sociala och kulturella aspekter på utbildning, utbildningspolitik, utbildningssystem och organisation samt profession, och speciellt med relevans för skolans och förskolans utveckling. Forskningen bedrivs inom flera olika vetenskapliga discipliner och bidrar till kunskapsutveckling och förstärker den vetenskapliga grunden för utbildning.

Kommitténs sammansättning

I kommittén sitter elva ledamöter som representerar olika vetenskapliga discipliner med relevans för utbildningsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet utser ordförande och ledamöter. Sju av dem utses efter förslag från universitet och högskolor, och tre utses efter förslag från forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Vinnova. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

Kommittén sammanträder sex gånger per år.

Ledamöter 2016–2018
NamnTitelOrganisation
Petter Aasen (juli 2016-juni 2019)
(ordförande)
Professor i utbildningsvetenskap och rektorHøgskolen i Sørøst-Norge, Norge
Lisa Berlin ThorellDocent i psykologi, institutionen för klinisk neurovetenskapKarolinska institutet, KI
Anders JakobssonProfessor i naturvetenskapernas och matematikens didaktik, fakulteten för lärande och samhälleMalmö högskola samt Lärarutbildningen, Högskolan i Halmstad
Peter ParnesProfessor i distribuerade datorsystem, avdelningen för datavetenskapLuleå tekniska universitet
Caroline LibergProfessor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudierUppsala universitet
Mikael LindahlProfessor i nationalekonomi, institutionen för nationalekonomi med statistikGöteborgs universitet
Johan LithnerProfessor i matematikdidaktik, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktikUmeå universitet
Annica Löfdahl HultmanProfessor i pedagogiskt arbete, institutionen för pedagogiska studierKarlstads universitet
Rolf Vegar OlsenProfessor i psykometri, Center for Educational MeasurementUniversitetet i Oslo, Norge 
Eva ReimersProfessor i pedagogiskt arbete, institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet
Christina SegerholmProfessor i pedagogik, pedagogiska institutionenUmeå universitet

 

Kopierat till urklipp

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. De sitter i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd 2019–2021

    Elektorsförsamlingen har nu valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

  2. Nya ledamöter i två av Vetenskapsrådets kommittéer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett ledamöter till utbildningsvetenskapliga kommittén samt kommittén för konstnärlig forskning för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

  3. Resultatdialog 2018

    Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats dels på en årlig konferens, dels i en antologi. De sammanlagt 32 projekt...