Publicerad den 19 juni 2018

Uppdaterad den 21 augusti 2018

Vetenskapsrådets tre föreskrifter

Vetenskapsrådet har i uppdrag att reglera dels vad forskningshuvudmän ska förhålla sig till när de godkänner att ta emot gästforskare, dels vad som gäller vid ansökan om etikprövning av forskning som rör människor.

Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

  1. Upphandlingar

    Vetenskapsrådet upphandlar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Alla aktuella upphandlingar och eventuella förhandsannonser publiceras via systemstödet Kommers.

  2. Offentlighet och sekretess

    Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Här kan du läsa om vad det innebär.

  3. Kommittén för utvecklingsforskning

    Vetenskapsrådets kommitté för utvecklingsforskning stödjer forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom sitt forskningsområde. I kommittén sitter nio ledamöter som representerar forskningsområden med relevans för låginkomstländer och lägre medelin...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn