Publicerad den 26 april 2018

Uppdaterad den 28 december 2018

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap utreder frågor om försöksdjur och ger råd till oss på Vetenskapsrådet. I expertgruppen sitter tolv ledamöter med kompetens inom forskning med djurexperimentell inriktning och inom etik.

Bidrar med kunskap och rådgivning

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap bidrar med kunskap och rådgivning i försöksdjursfrågor inom Vetenskapsrådets olika uppdrag. Gruppen tar fram olika underlag och ger råd till oss, till exempel när det gäller

 • utlysningstexter för bidrag, till exempel för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök, 3R
 • yttranden, ställningstaganden eller riktlinjer som rör försöksdjur
 • publikationer inom försöksdjursområdet
 • kommunikationsinsatser inom försöksdjursområdet.

Expertgruppen bevakar, analyserar och informerar även om försöksdjur i ett nationellt och internationellt perspektiv och kan representera Vetenskapsrådet i olika sammanhang där frågor som rör försöksdjur diskuteras.

Reglering av expertgruppen för försöksdjursvetenskapPDF (pdf, 67.1 kB)

Expertgruppens sammansättning

I expertgruppen för försöksdjursvetenskap sitter elva ledamöter som utses av Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa. Ledamöterna ska tillsammans ha kompetens inom forskning med djurexperimentell inriktning och kompetens inom etik.

Sex av ledamöterna utses efter förslag från de svenska lärosäten som bedriver forskning inom medicin, tre efter förslag från de svenska lärosäten som bedriver forskning inom naturvetenskap, och en efter förslag från Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Ledamöter

Namn

Titel

Organisation

Michael Axelsson

(ordförande)

Professor, institutionen för biologi och miljövetenskap

Göteborgs universitet

Antontio Barragan

Professor, institutionen för Molekylär biovetenskap

Wenner-Grens institut, Stockholms universitet

Leif Carlsson

Professor, Umeå centrum för molekylär medicin

Umeå universitet

Peter Carlsson

Professor, institutionen för kemi och molekylärbiologi

Göteborgs universitet

David Engblom

Biträdande professor, institutionen för klinisk och experimentell medicin

Linköpings universitet

Mia Ericson

Docent, institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Göteborgs universitet

Robert Fredriksson

Professor, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet

Stefan Leander


Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

Jan-Åke Nilsson

Professor, Biologiska institutionen

Lunds universitet

John Pringle

Professor, institutionen för kliniska vetenskaper

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Lena Uller

Docent, institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet

Johannes Wilbertz

Universitetslektor, komparativ medicin

Karolinska institutet, KI

 

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. De sitter i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd 2019–2021

  Elektorsförsamlingen har nu valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

 2. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

  Vad tycker svenskarna om djurförsök? Och hur genomför man djurförsök på bästa sätt? 7 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor.

 3. Datum klara för 2019 års utlysningar

  Nu är det bestämt när de flesta av våra utlysningar öppnar och stänger under 2019. Totalt utlyser Vetenskapsrådet drygt 6 miljarder kronor varje år till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.