Publicerad den 26 april 2018

Uppdaterad den 01 juli 2019

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap utreder frågor om försöksdjur och ger råd till oss på Vetenskapsrådet. I expertgruppen sitter tolv ledamöter med kompetens inom forskning med djurexperimentell inriktning och inom etik.

Bidrar med kunskap och rådgivning

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap bidrar med kunskap och rådgivning i försöksdjursfrågor inom Vetenskapsrådets olika uppdrag. Gruppen tar fram olika underlag och ger råd till oss, till exempel när det gäller

 • utlysningstexter för bidrag, till exempel för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök, 3R
 • yttranden, ställningstaganden eller riktlinjer som rör försöksdjur
 • publikationer inom försöksdjursområdet
 • kommunikationsinsatser inom försöksdjursområdet.

Expertgruppen bevakar, analyserar och informerar även om försöksdjur i ett nationellt och internationellt perspektiv och kan representera Vetenskapsrådet i olika sammanhang där frågor som rör försöksdjur diskuteras.

Reglering av expertgruppen för försöksdjursvetenskapPDF (pdf, 124.2 kB)

Expertgruppens sammansättning

I expertgruppen för försöksdjursvetenskap sitter elva ledamöter som utses av Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa. Ledamöterna ska tillsammans ha kompetens inom forskning med djurexperimentell inriktning och kompetens inom etik.

Sex av ledamöterna utses efter förslag från de svenska lärosäten som bedriver forskning inom medicin, tre efter förslag från de svenska lärosäten som bedriver forskning inom naturvetenskap, och en efter förslag från Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Ledamöter

Namn

Titel

Organisation

Michael Axelsson

(ordförande)

Professor, institutionen för biologi och miljövetenskap

Göteborgs universitet

Peter Carlsson

Professor, institutionen för kemi och molekylärbiologi

Göteborgs universitet

David Engblom

Biträdande professor, institutionen för klinisk och experimentell medicin

Linköpings universitet

Mia Ericson

Docent, institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Göteborgs universitet

Robert Fredriksson

Professor, institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet

Stefan Leander

Docent, Director och prekliniskt stöd vid Medicon Village

LIF
Lunds universitet

Johan Nilsson

Forskare, Biologiska institutionen, Evolutionär biologi

Lunds universitet

John Pringle

Professor, institutionen för kliniska vetenskaper

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Stina Tucker

Föreståndare ECF, Doktor, institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Stockholms universitet

Lena Uller

Docent, institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet

Johannes Wilbertz

Universitetslektor, komparativ medicin

Karolinska institutet, KI

 

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Jämställdhet i Vetenskapsrådets miljöstöd och excellenssatsningar

  Når Vetenskapsrådets forskningsstöd manliga och kvinnliga forskare på jämställda villkor? Vi har undersökt vilka som sökt och blivit beviljade bidrag till forskningsmiljöer respektive stöd inom olika excellenssatsningar som gjorts från 2004 och framå...

 2. Medicin och hälsa

  Projektbidrag, Etableringsbidrag, Anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö och Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R).

 3. Debattreplik: "Förslaget bygger på en rad felaktigheter"

  Med anledning av den debattartikel som Patrik Hall och Ulf Sandström publicerade i DN Debatt den 12 maj, har Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström skrivit en replik.