Publicerad den 18 april 2018

Uppdaterad den 27 november 2018

Internationella uppdrag

Kopierat till urklipp
Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

  1. JPIAMR network grant on Virtual Research Institute

    Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

  2. Grants for NOS-HS workshops

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om Grants for NOS-HS workshops 2018.

  3. JPIAMR Network call on surveillance

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om JPIAMR Network call on surveillance.