Publicerad den 18 april 2018

Uppdaterad den 11 december 2018

Uppdrag att finansiera och främja forskning

Kopierat till urklipp
Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

  1. Artistic research yearbook 2016

    Denna årsbok, "Konstuniversitet – politisk dröm eller utvidgad framtid för konsten", är den trettonde upplagan av årsbok för konstnärlig forskning, och den första som ges ut endast på engelska. Boken inleds med fyra artiklar på temat akademisering a...

  2. Rekrytering av forskare och lärare med doktorsexamen vid svenska lärosäten

    Forskares mobilitet mellan lärosäten, samhällssektorer och över nationsgränser är en fråga som ofta framhålls som ett medel för att främja forskningens kvalitet och nytta. Denna studie är en del i Vetenskapsrådets långsiktiga arbete med att ta fram a...

  3. Forskningens framtid! Svenska forskares mobilitet

    Denna översikt om svenska forskares mobilitet, det vill säga forskarrörligheten i Sverige, ingår som en del i det kunskapsunderlag som Vetenskapsrådet sammanställt för att bidra med underlag inför regeringens kommande forskningsproposition och för at...