Publicerad den 18 april 2018

Uppdaterad den 02 september 2019

Uppdrag om etik och försöksdjur

Som myndighet får vi våra uppdrag av regeringen. Uppdragen finns i vår instruktion och vårt regleringsbrev men kan också komma vid sidan av – som separata uppdrag. Här hittar du våra uppdrag som rör frågor om etik och försöksdjur.

Mer inom samma ämne

  1. Medicin och hälsa

    Projektbidrag, Etableringsbidrag, Anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö och Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R).

  2. En majoritet accepterar djurförsök

    I en undersökning som Vetenskapsrådet gjort framgår att en majoritet av allmänheten tycker att djurförsök är acceptabelt inom medicinsk forskning. 78 procent av de tillfrågade uppger att det alltid eller i vissa sammanhang är acceptabelt med experime...

  3. Allmänhetens syn på djurförsök

    Vetenskapsrådets undersökning om allmänhetens attityd till djurförsök 2018 Hösten 2018 undersökte Vetenskapsrådet allmänhetens syn på djurförsök. Denna rapport beskriver attityden till djurförsök både på ett allmänt plan och i samband med medicinska...