Publicerad den 18 april 2018

Uppdaterad den 12 april 2019

Uppdrag om klinisk forskning

Mer inom samma ämne

  1. Årsredovisning 2018

  2. Etiska tillstånd för medicinsk forskning

    Vetenskapsrådet har sammanställt statistik över 2017 års ansökningar om etiktillstånd inom medicin. Underlaget kommer från de dåvarande sex etikprövningsnämnderna, som 2019 blev Etikprövningsmyndigheten.

  3. ALF i siffror

    ALF-avtalet reglerar hur mycket statliga medel regionerna som ingår i samarbetet ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården. Här kan du se statistik över hur regionerna har använt me...