Publicerad den 18 april 2018

Uppdaterad den 28 mars 2019

Uppdrag om rådgivning och analys

Mer inom samma ämne

  1. Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

    Den forskarinitierade forskningen inom humaniora och samhällskunskap har samhällsrelevas, visar Vetenskapsrådets senaste forskningsöversikt inom området. Rapporten föreslår även en rad åtgärder för att stärka svensk forskning inom humaniora och samhä...

  2. Vetenskapsrådet i Almedalen 2019

    För femte året i rad arrangerar Vetenskapsrådet ett forskningspolitiskt seminarium under Almedalsveckan på Gotland. Du hittar oss som vanligt på M/S Sigrid i Visby hamn. Programmet publiceras här i maj.

  3. Lund-deklarationen 2015

    Målbeskrivningen Lund-deklarationen 2015 innehåller riktlinjer för framtida forskning. Bakom deklarationen står Vetenskapsrådet, Vinnova, Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och EU-kommissionen.