Publicerad den 15 maj 2018

Uppdaterad den 15 oktober 2018

Vetenskapsrådets styrelse

Vetenskapsrådets styrelse har det yttersta ansvaret för vår verksamhet inför regeringen. Styrelsen består av nio ledamöter: Sex utses av forskare på universitet och högskolor och tre utses av regeringen.

Ledamöter 2016–2018

Namn

Roll i styrelsen

Titel

Agneta Bladh

Ordförande, utsedd av regeringen

Tidigare statssekreterare och rektor på Högskolan i Kalmar

Jan Nilsson

Vice ordförande

Professor i experimentell kardiovaskulär forskning, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Anders Ekblom

Ledamot, utsedd av regeringen

Docent

Maria Fällman

Ledamot

Professor i medicinsk mikrobiologi, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet

Peter Hedström

Ledamot

Professor i analytisk sociologi och föreståndare för Institutet för analytisk sociologi, IAS, Linköpings universitet

Kerstin Jon‑And

Ledamot

Professor i fysik, Fysikum, Stockholms universitet

Britta Lundgren

Ledamot

Professor i etnologi, institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet

Björn Ottersten

Ledamot

Professor i signalbehandling

Director, Interdisciplinary Centre for Security Reliability and Trust, SnT

Kungliga tekniska högskolan, KTH

University of Luxembourg

Sven Stafström


Ledamot, utsedd av regeringen

Generaldirektör, Vetenskapsrådet


Kopierat till urklipp

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Så utses ledamöter till styrelsen och ämnesråden

    Var tredje år utses nya ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd genom en valprocess. Lärosätena utser först elektorer som ska representera Sveriges forskare. Elektorerna väljer sedan ledamöter till styrelsen och ämnesråden.

  2. Föreskrifter

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att reglera dels vad forskningshuvudmän ska förhålla sig till när de godkänner att ta emot gästforskare, dels vad som gäller vid ansökan om etikprövning av forskning som rör människor.

  3. Upphandlingar

    Vetenskapsrådet upphandlar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Alla aktuella upphandlingar och eventuella förhandsannonser publiceras via systemstödet Kommers.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn