Publicerad den 15 maj 2018

Uppdaterad den 29 oktober 2018

Vetenskapsrådets styrelse

Vetenskapsrådets styrelse har det yttersta ansvaret för vår verksamhet inför regeringen. Styrelsen består av nio ledamöter: Sex utses av forskare på universitet och högskolor och tre utses av regeringen.

Ledamöter 2016–2018

Namn

Roll i styrelsen

Titel

Agneta Bladh

Ordförande, utsedd av regeringen

Tidigare statssekreterare och rektor på Högskolan i Kalmar

Jan Nilsson

Vice ordförande

Professor i experimentell kardiovaskulär forskning, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Anders Ekblom

Ledamot, utsedd av regeringen

Docent

Maria Fällman

Ledamot

Professor i medicinsk mikrobiologi, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet

Peter Hedström

Ledamot

Professor i analytisk sociologi och föreståndare för Institutet för analytisk sociologi, IAS, Linköpings universitet

Kerstin Jon‑And

Ledamot

Professor i fysik, Fysikum, Stockholms universitet

Britta Lundgren

Ledamot

Professor i etnologi, institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet

Björn Ottersten

Ledamot

Professor i signalbehandling

Director, Interdisciplinary Centre for Security Reliability and Trust, SnT

Kungliga Tekniska högskolan, KTH

University of Luxembourg

Sven Stafström


Ledamot, utsedd av regeringen

Generaldirektör, Vetenskapsrådet


Kopierat till urklipp

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Datum klara för 2019 års utlysningar

    Nu är det bestämt när de flesta av våra utlysningar öppnar och stänger under 2019. Totalt utlyser Vetenskapsrådet drygt 6 miljarder kronor varje år till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

  2. Stefan Svallfors ny huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap

    1 januari 2019 tillträder professor Stefan Svallfors tjänsten som huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet. Som sin kanske viktigaste uppgift ser han att försvara den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningens...

  3. Nätverk för forskande myndigheter

    Forskning som bedrivs av myndigheter ska leva upp till samma kvalitetskrav som universitet och högskolor. Vetenskapsrådet leder ett nätverk som stöttar myndigheter att uppfylla dessa krav. Resultatet från samarbetet hittills blir en handbok med tips ...