Ekonomisk återrapportering

Forskare och organisationer med bidrag från Vetenskapsrådet ska lämna en ekonomisk återrapportering. Information om vad som gäller för olika typer av bidrag hittar du här.

Olika regler gäller för ekonomisk återrapportering av bidrag till enskild forskare, bidrag till organisationer och till forskningsinfrastruktur. Om bidraget är beslutat före eller efter 2015 spelar också roll. Återrapporteringsperiod för de flesta bidrag är 1 januari–31 mars.

Ekonomisk rapportering vid ändringar av bidrag

Om du byter medelsförvaltare eller avslutar ett bidrag i förtid behöver du lämna en ekonomisk rapport. Instruktioner för ändringar som rör ditt bidrag.

Har du frågor om ekonomisk återrapportering?

Generella och redovisningsrelaterade frågor
E-post: ekonomiskaterrapportering@vr.se

Tekniska frågor om återrapportering via Prisma
E-post: prismaekrapportering@vr.se 

Frågor och svar om ekonomisk återrapportering av bidrag till enskilda forskare

Publicerad 23 april 2018

Uppdaterad 23 februari 2021

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till enskild forskare

    I dokumentet ”Godkännande av villkor” står när återrapporteringsperioden startar och slutar. Läs om hur du ska göra för att återrapportera under den rubrik som är aktuell för dig. 

  2. Bidrag till forskningsinfrastruktur

    En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten. Olika regler gäller för bidrag som är beslutade före och efter 2015.

  3. Frågor och svar om ekonomisk återrapportering

    Här har vi samlat svar på vanliga frågor om ekonomisk återrapportering av bidrag till enskild forskare. Kom ihåg att fylla i fliken ”Erhållna medel” för den period som rapporteras när du registerar rapporten i Prisma.