Frågor och svar om ekonomisk återrapportering

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om ekonomisk återrapportering av bidrag till enskild forskare. Kom ihåg att fylla i fliken ”Erhållna medel” för den period som rapporteras när du registerar rapporten i Prisma.

Om du har frågor eller stöter på problem

Kommentarsfältet i rapporteringsformuläret ska bara användas till förtydliganden av de belopp som rapporteras in. Här listar vi andra kontaktvägar för dig som har frågor.

Generella och redovisningsrelaterade frågor
E-post: ekonomiskaterrapportering@vr.se

Tekniska frågor om ekonomisk återrapportering via Prisma
E-post: prismaekrapportering@vr.se

Tekniska problem

I Prisma finns ett användarstöd som beskriver hur du ska göra i de flesta moment:

Instruktioner för dig som är forskarelänk till annan webbplats

Instuktioner för dig som är ekonomlänk till annan webbplats

Om du upptäcker ett fel i Prismas normala funktionalitet ska du kontakta Prismas tekniska support.länk till annan webbplats

Övriga frågor om ditt bidrag

Övriga frågor om bidraget, till exempel villkor, förlängning av dispositionstid eller övriga förfrågningar, ska du ställa till ansvarig forskningshandläggare, antingen direkt eller via vår registratur: registrator@vr.se.

Publicerad 23 februari 2021

Uppdaterad 23 februari 2021

Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till enskild forskare

    I dokumentet ”Godkännande av villkor” står när återrapporteringsperioden startar och slutar. Läs om hur du ska göra för att återrapportera under den rubrik som är aktuell för dig. 

  2. Bidrag till forskningsinfrastruktur

    En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten. Olika regler gäller för bidrag som är beslutade före och efter 2015.

  3. Bidrag till enskild forskare

    Vetenskapsrådets bidrag till enskilda forskare ska återrapporteras en gång per år via Prisma. För bidrag som är beslutade före 2015 gäller andra regler.