Ekonomisk återrapportering av bidrag till forskningsinfrastruktur

Den ekonomiska rapporten ska undertecknas av en behörig företrädare för medelsförvaltaren. Olika regler gäller för bidrag som är beslutade före eller efter 2015.

Bidrag som är beslutade 2015 eller senare

Lämna en ekonomisk rapport via blankett varje år om bidraget är beslutat 2015 eller senare. En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna. I de särskilda villkoren står vilket datum rapporten ska lämnas.

Använd blanketten nedan. Även en slutredovisning av bidraget ska göras (använd samma blankett).

Blankett för ekonomisk återrapporteringExcel (excel, 13.9 kB)

Du kan antingen mejla rapporten till infrastruktur@vr.se – med elektroniska/skannade signaturer – eller skicka den med vanlig post.

Om bidraget är beslutat 2019 eller senare ska ett utdrag från medelsfövaltarens affärssystem (UBW, Navision, Raindance) bifogas med rapporten. I utdraget ska infrastrukturens totalkostnader (inklusive medfinansiering) finnas med. Kostnaderna ska kategoriseras på samma sätt som i den ekonomiska rapporten. Utdraget ska vara i excelformat.

Lathund med instruktioner för utdrag ur affärssystemPDF (pdf, 552.4 kB)

Vetenskaplig utrustning och inköpt tjänst

Om bidraget även gäller vetenskaplig utrustning ska den upphandlade utrustningen redovisas separat och bifogas med rapporten. I de särskilda villkoren står vilket datum redovisningen ska lämnas. Använd mallen nedan.

Mall för redovisning av upphandling och slutredovisning av vetenskaplig utrustningExcel (excel, 13.2 kB)

Bidrag som är beslutade före 2015

Lämna en slutlig ekonomisk rapport via vanlig post om bidraget är beslutat före 2015. En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska underteckna rapporten. I dokumentet "Godkännande av villkor" står det vilket datum rapporten ska lämnas.

Blankett för ekonomisk återrapporteringExcel (excel, 13.4 kB)

Bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning

Redovisa den upphandlade utrustningen och gör en slutredovisning av bidraget. Använd nedanstående mall vid båda tillfällena. Skicka till oss med vanlig post.

Mall för redovisning av upphandling samt för slutredovisning av vetenskaplig utrustningExcel (excel, 12.9 kB)

Drifts- databas- och planeringsbidrag

Lämna en slutlig ekonomisk rapport. Använd nedanstående blankett och skicka den till oss med e-post eller vanlig post.

Ekonomisk slutrapportering av drifts- databas- och planeringsbidragExcel (excel, 13.4 kB)

E-post: infrastruktur@vr.se

Postadress:

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Box 1035, 101 38 Stockholm

Publicerad 23 februari 2021

Uppdaterad 24 mars 2021

Pdf / Utskrift

Har du frågor om återrapporteringen?

Kontakta ansvarig handläggare.

Mer inom samma ämne

  1. SNIC Review

    The Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) is a national research infrastructure that makes available large scale high performance computing resources, storage capacity, and advanced user support, for Swedish researchers. SNIC is a cons...

  2. Bidrag till enskild forskare

    I dokumentet ”Godkännande av villkor” står när återrapporteringsperioden startar och slutar. Läs om hur du ska göra för att återrapportera under den rubrik som är aktuell för dig. 

  3. Bidrag till forskningsinfrastruktur

    En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten. Olika regler gäller för bidrag som är beslutade före och efter 2015.