Vetenskaplig återrapportering av bidrag till enskild forskare

I dokumentet ”Godkännande av villkor” står när återrapporteringsperioden startar och slutar. Läs om hur du ska göra för att återrapportera under den rubrik som är aktuell för dig. 

Bidrag som ska återrapporteras via formulär i Prisma

 • Humaniora och samhällsvetenskap 2015, 2016, 2017
 • Medicin och hälsa 2015, 2016, 2017
 • Naturvetenskap och teknikvetenskap 2015, 2016, 2017
 • Utbildningsvetenskap 2015, 2016 
 • Utvecklingsforskning, endast projektbidrag 2015, 2016
 • Konstnärlig forskning 2016
 • Internationell postdok 2015, 2016, 2017, 2018
 • Projektbidrag Sustainability and Resilience (SAR) – Tackling climate and environmental changes 2016
 • Projektbidrag Forskning om rasism 2016
 • Rambidrag Röntgen Ångström 2015 (Forskningsinfrastruktur)

Du som är ansvarig projektledare ska fylla i din vetenskapliga återrapportering direkt i formuläret i Prisma. Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat. Mejlet kommer till den e-postadress som du har uppgivit på ditt Prisma-konto. Du når formuläret genom att logga in på ditt Prisma-konto.

Fyll i efterfrågad information i formuläret och tryck på ”Registrera” för att skicka in din rapport. Rapporten ska vara inskickad senast kl. 14.00 det datum som står i Prisma. Observera att efter denna tidpunkt stängs möjligheten att skicka in rapporten och du behöver då kontakta Vetenskapsrådet för att få hjälp med att öppna formuläret för att kunna registrera din rapport.

Om din inskickade rapport behöver kompletteras får du ett meddelande via Prisma.


Bidrag som ska återrapporteras via blankett i Prisma

KonferensbidragWord (word, 22.9 kB)

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning - slutrapportWord (word, 45.3 kB)

ERA-NET FLAG-ERWord (word, 32.7 kB)

CHIST-ERAWord (word, 32.7 kB)

ERAsysApp 2015Word (word, 32.7 kB)

JPND ERANET Cofund 2015Word (word, 32.7 kB)

Nätverksbidrag Kina-Sverige 2017Word (word, 32.7 kB)

Forskningssamarbete Indien-Sverige 2015Word (word, 32.7 kB)

Projektbidrag: Bilateralt samarbete Sydkorea-Sverige för tillgång till nationell forskningsinfrastruktur 2018Word (word, 32.7 kB)

JPI-EC-AMR ERANET Cofund 2016Word (word, 34.8 kB)

Nätverksbidrag 2018 Klinisk behandlingsforskning - slutrapportWord (word, 42.9 kB)

Delrapport vid 18 månader för bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskningWord (word, 38.2 kB)

Delrapport vid 24 månader för bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskningWord (word, 36.1 kB)

Du som är ansvarig projektledare ska ladda upp den vetenskapliga rapporten i Prisma. Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat. Mejlet kommer till den e-postadress du uppgivit på ditt Prisma-konto.

Fyll i blanketten och ladda upp den i Prisma senast det datum som står i Prisma. Om din inskickade vetenskapliga återrapportering behöver kompletteras får du ett meddelande via Prisma.

Blanketter för bidrag beslutade före 2015

Samhällsvetenskap, medicin och hälsa, internationell postdokWord (word, 32.7 kB)

UtbildningsvetenskapWord (word, 38.7 kB)

Konstnärlig forskningWord (word, 30 kB)

Du som är ansvarig projektledare ska lämna in den vetenskapliga rapporten. Fyll i blanketten och mejla den till registrator@vr.se senast det datum som står i dokumentet "Godkännande av villkor".

Utvecklingsforskning: nätverksbidrag (SRL)

Vetenskaplig slutredovisning av samtliga nätverksbidrag (Swedish Research Links) gör du via en webbenkät. Mejla mattias.agren@vr.se för att få tillgång till enkäten.

Publicerad 23 februari 2021

Uppdaterad 10 augusti 2021

Mer inom samma ämne

 1. Bidrag till forskningsinfrastruktur

  En behörig företrädare för medelsförvaltaren ska lämna den vetenskapliga rapporten. Olika regler gäller för bidrag som är beslutade före och efter 2015.

 2. Frågor och svar om ekonomisk återrapportering

  Här har vi samlat svar på vanliga frågor om ekonomisk återrapportering av bidrag till enskild forskare. Kom ihåg att fylla i fliken ”Erhållna medel” för den period som rapporteras när du registerar rapporten i Prisma.

 3. Bidrag till enskild forskare

  Vetenskapsrådets bidrag till enskilda forskare ska återrapporteras en gång per år via Prisma. För bidrag som är beslutade före 2015 gäller andra regler.