Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Vad kan jag söka om jag har ett pågående bidrag under den aktuella sökta bidragsperioden och i övrigt uppfyller bidragsvillkoren för att söka?

Proj – Fritt projektbidrag inom (NT) Natur och teknik, (MH) Medicin och hälsa, (HS) Humaniora och samhällsvetenskap, (UV) Utbildningsvetenskap.
Proj inrikt. – Projektbidrag med inriktning. Inkluderar även (UF) Utvecklingsforskning samt (KF) Konstnärlig forskning och även projektbidrag inom internationella samarbeten, t ex JPIs, ERA-Nets.
PoC – Proof-of-Concept
IPD – Internationell postdok
Etabl – Etableringsbidrag
Klin halvtid (MH) – Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö inom (MH) Medicin och hälsa
Fotid – Bidrag till forskningstid
Kons – Konsolideringsbidrag
RP – Rådsprofessorprogrammet
Fomiljö fri/inrikt. – Bidrag till forskningsmiljö med eller utan inriktning
Nätverk fri/inrikt. – Nätverksbidrag med eller utan inriktning. Omfattar även Nätverksbidrag inom internationella samarbeten, t ex JPIs, ERA-Nets.