Vad gäller om jag har ett tidigare bidrag från Vetenskapsrådet?

Vad kan jag söka om jag har ett pågående bidrag under den aktuella sökta bidragsperioden och i övrigt uppfyller bidragsvillkoren för att söka?

Proj = Fritt projektbidrag inom (NT) Natur och teknik, (MH) Medicin och hälsa, (HS) Humaniora och samhällsvetenskap, (UV) Utbildningsvetenskap.
Proj inrikt. = Projektbidrag med inriktning. Inkluderar även (UF) Utvecklingsforskning samt (KF) Konstnärlig forskning och även projektbidrag inom internationella samarbeten.
IPD = Internationell postdok
Etabl = Etableringsbidrag
Klin halvtid (MH) = Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö inom (MH) Medicin och hälsa
Fotid = Bidrag till forskningstid
Kons = Konsolideringsbidrag
RP = Rådsprofessorprogrammet
Fomiljö = Bidrag till forskningsmiljö
Nätverk = Nätverksbidrag.
Expl. WS = Exploratory workshops