Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

HS-B: Företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi, kulturgeografi, statistik och demografi

2021

Member

Organisation

Country

Birgit Karlsson (Chair)

University of Gothenburg

Sweden

Christian Ax

University of Gothenburg

Sweden

Anne Boschini

Stockholm University

Sweden

Håkan Jerker Holm

Lund University

Sweden

Dannie Kjeldgaard

University of Southern Denmark

Denmark

Bo Malmberg

Stockholm University

Sweden

Mats Olsson

Lund University

Sweden

Jesper Stage

Luleå University of Technology

Sweden

Malin Tillmar

Linnaeus University

Sweden

Lena Magnusson Turner

University of Oslo

Norway

Ingeborg Waernbaum

Uppsala University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Demografi
  • Ekonomisk geografi
  • Ekonomisk historia
  • Företagsekonomi
  • Kulturgeografi
  • Nationalekonomi
  • Sannolikhetsteori och statistik