Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

HS-B: Företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi, kulturgeografi, statistik och demografi

2023

Member

Organisation

Country

Håkan Jerker Holm (Chair)

Lund University

Sweden

Matz Dahlberg

Uppsala University

Sweden

Rikard Eriksson

Umeå University

Sweden

Magnus Lindmark

Umeå University

Sweden

Katarina Kaarböe

NHH Norwegian School of Economics

Norway

Jari Ojala

University of Jyväskylä

Finland

Sara Rosengren

Stockholm School of Economics

Sweden

Jesper Stage

Luleå University of Technology

Sweden

Eva Thulin

University of Gothenburg

Sweden

Ingeborg Waernbaum

Uppsala University

Sweden

Ulla Eriksson-Zetterquist

University of Gothenburg

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Demografi
  • Ekonomisk geografi
  • Ekonomisk historia
  • Företagsekonomi
  • Kulturgeografi
  • Nationalekonomi
  • Sannolikhetsteori och statistik

Till toppen