Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

HS-B: Företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi, kulturgeografi, statistik och demografi

2024

Member

Organisation

Country

Håkan Jerker Holm (Chair)

Lund University

Sweden

Matz Dahlberg

Uppsala University

Sweden

Jari Eloranta

University of Helsinki

Finland

Rikard Eriksson

Umeå University

Sweden

Ulla Eriksson-Zetterquist

University of Gothenburg

Finland

Hans Grönqvist

Linnaeus University

Sweden

Katarina Kaarböe

NHH Norwegian School of Economics

Norway

Birgit Karlsson

University of Gothenburg

Sweden

Magnus Lindmark

Umeå University

Sweden

Frank Miller

Linköping University

Sweden

Emilia Rovira Nordman

Mälardalen University

Sweden

Jesper Stage

Luleå University of Technology

Sweden

Eva Thulin

University of Gothenburg

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Demografi
  • Ekonomisk geografi
  • Ekonomisk historia
  • Företagsekonomi
  • Kulturgeografi
  • Nationalekonomi
  • Sannolikhetsteori och statistik