Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

HS-B: Företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi, kulturgeografi, statistik och demografi

2022

Member

Organisation

Country

Håkan Jerker Holm

Lund University

Sweden

Christian Ax

University of Gothenburg

Sweden

Karin Berglund

Stockholm University

Sweden

Matz DahlbergUppsala UniversitySweden

Kerstin Enflo

Lund University

Sweden

Urban Lindgren

Umeå University

Sweden

Jari Ojala

University of Jyväskylä

Finland

Jesper Stage

Luleå University of Technology

Sweden

Sara Rosengren

Stockholm School of Economics

Sweden

Lena Magnusson Turner

University of Oslo

Norway

Ingeborg Waernbaum

Uppsala University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Demografi
  • Ekonomisk geografi
  • Ekonomisk historia
  • Företagsekonomi
  • Kulturgeografi
  • Nationalekonomi
  • Sannolikhetsteori och statistik