Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

HS-J: Språkvetenskap

2021

Member

Organisation

Country

Kirk Sullivan (Chair)

Umeå University

Sweden

Cecilia Alvstad

Stockholm University

Sweden

Merete Anderssen

The Arctic University of Norway

Norway

Stina Ericsson

University of Gothenburg

Sweden

Seppo Kittilä

University of Helsinki

Finland

Beáta Megyesi

Uppsala University

Sweden

Anne Birgitte Nielsen

Oslo Metropolitan University

Norway

Mikael Roll

Lund University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik
  • Studier av enskilda språk
  • Utomeuropeiska språk