Beredningsgrupp

Internationell postdok

Beredningsgrupp

Internationell postdok

IPD-HSUKF1: Internationell postdok vår, humaniora och samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, konstnärlig forskning

2020

Member

Organisation

Country

Patrik Lundell (Chair)

Örebro University

Sweden

Anders Björkvall

Örebro University

Sweden

Catharina Dyrssen

Chalmers University of Technology

Sweden

Johan Edman

Stockholm University

Sweden

Tommy Gustafsson

Linnaeus University

Sweden

Åsa Lundqvist

Lund University

Sweden

Ruth Mannelqvist

Umeå University

Sweden

Jonas Olofsson

Stockholm University

Sweden

Maria Oskarson

University of Gothenburg

Sweden

Eva Silfver

Umeå University

Sweden

Linda Soneryd

University of Gothenburg

v

Robert Östling

Stockholm School of Economics Association

Sweden

Additions may be made

Digitala beredningsmöten 2020

Under 2020 kommer Vetenskapsrådets beredningsmöten att genomföras digitalt. Vi räknar med att kunna följa den befintliga tidsplanen för beredning och beslut.

Publicerad 20 april 2018

Uppdaterad 23 januari 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL