Beredningsgrupp

Internationell postdok

Beredningsgrupp

Internationell postdok

IPD-MH1: Internationell postdok vår, medicin och hälsa

2020

Member

Organisation

Country

Lena Eliasson (Chair)

Lund University

Sweden

Louise Adermark

University of Gothenburg

Sweden

Birnir Bryndis

Uppsala University


Per Ola Carlsson

Uppsala University

Sweden

Teresa Frisan

Umeå University

Sweden

Karl-Henrik Grinnemo

Karolinska Institutet

Sweden

Vessela Kristensen

University of Oslo

Norway

Karin Leandersson

Lund University

Sweden

Jonas Muhr

Karolinska Institutet

Sweden

Mats Målkvist

Uppsala University

Sweden

Colm Nestor

Linköping University

Sweden

Ulf Ribacke

Karolinska Institutet

Sweden


Publicerad 20 april 2018

Uppdaterad 23 januari 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL