Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-05: Analytisk, fysikalisk och teoretisk kemi

2020

Member

Organisation

Country

Daniel Topgaard (Chair)

Lund University

Sweden

Nicole Sjoerd Vanrooji (Vice Chair)

University of Hull

UK

Mårten Ahlquist

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Tomas Edvinsson

Uppsala University

Sweden

Luca Monticelli

CNRS

France

Mathias Nilsson

University of Manchester

UK

Mark Rutland

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Peter Sjövall

RISE Borås

Sweden

Gemma Solomon

University of Copenhagen

Denmark

Charlotta Turner

Lund University

Sweden

Julia Weinstein

University of Sheffield

UK

Jens Wenzel

Technical University of Denmark

Denmark

Digitala beredningsmöten 2020

Under 2020 kommer Vetenskapsrådets beredningsmöten att genomföras digitalt. Vi räknar med att kunna följa den befintliga tidsplanen för beredning och beslut.

Publicerad 23 april 2018

Uppdaterad 29 maj 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Fokusområden

  • Analytisk kemi
  • Biofysikalisk kemi
  • Fysikalisk kemi
  • Kemometri
  • Kvantkemi
  • Mikrofluidik
  • Molekylsimulering
  • Teoretisk kemi
  • Yt– och kolloidkemi