Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-06: Organisk och oorganisk kemi

2020

Member

Organisation

Country

Anna Linusson Jonsson (Chair)

Umeå University

Sweden

Kersti Hermansson (Vice chair)

Uppsala University

Sweden

Tore Brinck

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Pedro H.C. Camargo

University of Helsinki

Finland

Morten Grøtli

University of Gothenburg

Sweden

Lise-Lotte Gundersen

University of Oslo

Norway

Belén Martín-Matute

Stockholm University

Sweden

Sascha Ott

Uppsala University

Sweden

Petri Pihko

University of Jyväskylä

Finland

Reine Wallenberg

Lund University

Norway


Digitala beredningsmöten 2020

Under 2020 kommer Vetenskapsrådets beredningsmöten att genomföras digitalt. Vi räknar med att kunna följa den befintliga tidsplanen för beredning och beslut.

Publicerad 23 april 2018

Uppdaterad 28 april 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Bio-oorganisk kemi
 • Elektrokemi
 • Fasta tillståndets kemi

 • Klusterkemi
 • Kärnkemi
 • Läkemedelskemi
 • Lösningskemi
 • Materialkemi (syntesaspekter)
 • Metallorganisk kemi
 • Oorganisk kemi
 • Organisk kemi
 • Polymerkemi