Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

NT-08: Processer i mark, luft och vatten

2020

Member

Organisation

Country

Dominick Spracklen (Chair)

Leed University

UK

Anna Rutgersson (Vice chair)

Uppsala University

Sweden

Martin Berggren

Lund University

Sweden

Reiner Giesler

Umeå University

Sweden

Elaine McDonagh

National Oceanographic Centre

UK

Dan Metcalfe

Lund University

Sweden

Fiona O'Connor

Met office

UK

Isaac Rodrigues Dos Santos

University of Gothenburg

Sweden

Parvadha Suntharalingam

University of East Anglia

UK

Ryan Teuling

Wageningen University

Netherlands

Andrew Thomas

Aberystwyth University

UK

Eeva-Stiina Tuittila

University of Eastern Finland

Finland

Qiong Zhang

Stockholm University

Sweden

Digitala beredningsmöten 2020

Under 2020 kommer Vetenskapsrådets beredningsmöten att genomföras digitalt. Vi räknar med att kunna följa den befintliga tidsplanen för beredning och beslut.

Publicerad 23 april 2018

Uppdaterad 02 juni 2020

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Geokemi
  • Hydrologi
  • Miljökemi
  • Klimatforskning
  • Markvetenskap
  • Meteorologi och atmosfärsforskning
  • Oceanografi