Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

UF-1: Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgruppen bereder alla ansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap, samt tvärvetenskapliga ansökningar med tyngdpunkt inom humanistisk eller samhällsvetenskaplig forskning. Målet är att gruppens sammansättning ska spegla en bredd av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. I de fall kompetens saknas inom gruppen för att göra en fullständig bedömning av ansökan anlitas externa sakkunniga.

2021

Member

Organisation

Country

Samuel Hickey (Chair)

University of Manchester

UK

Arne Bigsten

University of Gothenburg

Sweden

Kjetil Bjorvatn

NHH - Norwegian School of Economics

Norway

Vanesa Castán Broto

University of Sheffield

UK

Rob Fletcher

Wageningen University

The Netherlands

Marsha Henry

London School of Economics

UK

Anuradha Joshi

Institute of development studies

UK

Selim Raihan

University of Dhaka

Bangladesh

Marie Rodet

University of London

UK

Ebrima Sall

Trust Africa

Senegal


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL