Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

UF-1: Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgruppen bereder alla ansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap, samt tvärvetenskapliga ansökningar med tyngdpunkt inom humanistisk eller samhällsvetenskaplig forskning. Målet är att gruppens sammansättning ska spegla en bredd av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. I de fall kompetens saknas inom gruppen för att göra en fullständig bedömning av ansökan anlitas externa sakkunniga.

2022

Member

Organisation

Country

Samuel Hickey, chair

University of Manchester

UK

Arne Bigsten

University of Gothenburg

Sweden

Elin Bjarnegård

University of Uppsala

Sweden

Kjetil Bjorvatn

NHH - Norwegian School of Economics

Norway

Esbern Friis-Hansen

Danish Institute for International Studies

Denmark

Winnie V. Mitullah

University of Nairobi

Kenya

Abhiroop Mukhopadhyay

Indian Statistical Institute

India

Robert Fletcher

Wageningen University

The Netherlands

Marsha Henry

London School of Economics

UK

Anuradha Joshi

University of Sussex

UK

Marie Rodet

University of London

UK


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL