Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

UF-3: Natur-, teknik- och miljövetenskap

Beredningsgruppen bereder alla ansökningar inom naturvetenskap, teknik och miljö med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer, samt tvärvetenskapliga ansökningar med tyngdpunkt inom något av dessa fält. Målet är att gruppens sammansättning ska spegla denna bredd. I de fall kompetens saknas inom gruppen för att göra en fullständig bedömning av ansökan anlitas externa sakkunniga.

2022

Member

Organisation

Country

Maria Vang Johansen, chair


Denmark

Jules Bayala

ICRAF

France/ Burkina Faso

Aida Cuní Sanchez

University of York

UK

Laura Grenville-Briggs Didymus

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Magnus Larson

Lund University

Sweden

Madelene Ostwald

Chalmers University of Technology

Sweden

Ann-Sofi Rehnstam-Holm

Kristianstad University

Sweden

Michael Templeton

Imperial College London

UK

Carol Wagstaff

Reading University

UK

Thomas Wågberg

Umeå University

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL