Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

UF-3: Natur-, teknik- och miljövetenskap

Beredningsgruppen bereder alla ansökningar inom naturvetenskap, teknik och miljö med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer, samt tvärvetenskapliga ansökningar med tyngdpunkt inom något av dessa fält. Målet är att gruppens sammansättning ska spegla denna bredd. I de fall kompetens saknas inom gruppen för att göra en fullständig bedömning av ansökan anlitas externa sakkunniga.

2021

Member

Organisation

Country

Maria Vang Johansen (Chair)

University of Copenhagen

Denmark

Jules Bayala

ICRAF

France/ Burkina Faso

Aida Cuní Sanchez

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Laura Grenville-Briggs Didymus

Swedish University of Agricultural Sciences

Sweden

Magnus Larson

Lund University

Sweden

Andrew Martin

KTH Royal Institute of Technology

Sweden

Madelene Ostwald

Chalmers University of Technology

Sweden

Ann-Sofi Rehnstam-Holm

Kristianstad University

Sweden

Michael Templeton

Imperial College London

UK

Carol Wagstaff

Reading University

UK

Thomas Wågberg

Umeå University

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL