Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

UF-5: Global hälsa

Beredningsgruppen bereder alla ansökningar inom medicin och hälsovetenskaper med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer, samt tvärvetenskapliga ansökningar med tyngdpunkt inom medicinsk forskning. Målet är att gruppens sammansättning ska spegla denna bredd. I de fall kompetens saknas inom gruppen för att göra en fullständig bedömning av ansökan anlitas externa sakkunniga.

2021

Member

Organisation

Country

Iain Lake (Chair)

University of East Anglia

UK

Clas Ahlm

Umeå University

Sweden

Marie Berg

University of Gothenburg

Sweden

Elizabeth Anne Bukusi

Kenya Medical Research Institute

Kenya

Birger Forsberg

Karolinska Institutet

Sweden

Susanne Guidetti

Karolinska Institutet

Sweden

Aras Kadioglu

University of Liverpool

UK

Asli Kulane

Karolinska Institutet

Sweden

Gary Maartens

University of Cape Town

South Africa

Susannah Mayhew

London School of hygene and tropical medicine

UK

Charles Wondij

Liverpool School of Tropical Medicine/ Centre for Research in Infectious Diseases (CRID)

UK / Cameron


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL