Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

Beredningsgrupp

Utvecklingsforskning

UF-5: Global hälsa

Beredningsgruppen bereder alla ansökningar inom medicin och hälsovetenskaper med relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer, samt tvärvetenskapliga ansökningar med tyngdpunkt inom medicinsk forskning. Målet är att gruppens sammansättning ska spegla denna bredd. I de fall kompetens saknas inom gruppen för att göra en fullständig bedömning av ansökan anlitas externa sakkunniga.

2022

Member

Organisation

Country

Iain Lake, chair

School of Environmental Sciences, UEA, Norwich

UK

Lucille H. Blumberg

Unviersity of Pretoria

Sydafrika

Aras Kadioglu

University of Liverpool

UK

Birger Forsberg

Karolinska Institutet

Sweden

Charles Wondij

Liverpool School of Tropical Medicine

UK

Clas Ahlm

Umeå University

Sweden

Elizabeth Anne Bukusi

Kenya Medical Research Institute

Kenya

Susanne Guidetti

Karolinska Institutet

Sweden

Thorkild Tylleskär

University of Bergen

Norway

Sari Kovats

London School of Hygiene and Tropical Medicine

UK


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL