Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-1: Sociala aspekter på utbildning

2022

Member

Organisation

Country

Christian Ydesen, chair

Aalborg University

Denmark

Andreas Fejes

Linköping University

Sweden

Bjørn Hamre

University of Copenhagen

Denmark

Mia Heikkilä

Åbo akademi University

Finland

Gro Hellesdatter Jacobsen

University of Southern Denmark

Denmark

Björn Johansson

Örebro University

Sweden

Roger Johansson

Lund University

Sweden

Arniika Kuusisto

Stockholm University

Sweden

Anita Norlund

University of Borås

Sweden

Sharon Rider

Uppsala University

Sweden

Lili-Ann Wolff

University of Helsinki

Finland
Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Diskriminering, våld och mobbning
  • Etik, normer och värdegrund
  • Gruppdynamik och sociala relationer
  • Medborgar- och demokratifostran
  • Migration och utbildning
  • Sociala perspektiv på utbildning i en digital värld
  • Valfrihet, likvärdighet och jämställdhet i utbildning