Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-1: Sociala aspekter på utbildning

2021

Member

Organisation

Country

Christian Ydesen (chair)

Aalborg University

Denmark

Hanna Eklöf

Umeå University

Sweden

Andreas Fejes

Linköping University

Sweden

Bjørn Hamre

University of Copenhagen

Denmark

Hilde Haualand

Oslo Metropolitan University

Norway

Björn Johansson

Örebro University

Sweden

Roger Johansson

Lund University

Sweden

Arniika Kuusisto

Stockholm University

Sweden

Anita Norlund

University of Borås

Sweden

Kenneth Silseth

University of Oslo

Norway

Lili-Ann Wolff

University of Helsinki

Finland
Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Diskriminering, våld och mobbning
  • Etik, normer och värdegrund
  • Gruppdynamik och sociala relationer
  • Medborgar- och demokratifostran
  • Migration och utbildning
  • Sociala perspektiv på utbildning i en digital värld
  • Valfrihet, likvärdighet och jämställdhet i utbildning