Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-1: Sociala aspekter på utbildning

2024

Member

Organisation

Country

Gunilla Holm, Chair

University of Helsinki

Finland

Eva Brooks

Aalborg University

Denmark

Karin Margret Edmark

Stockholm University

Sweden

Andreas Fejes

Linköping University

Sweden

Per-Anders Forstorp

Linköping University

Sweden

Gro Hellesdatter Jacobsen

University of Southern Denmark

Denmark

Björn Johansson

Örebro University

Sweden

Tomas Jungert

Lund University

Sweden

Anne Trine Kjørholt

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Arniika Kuusisto

University of Helsinki

Finland

Stefan Lundström

Luleå University of Technology

Sweden

Geir Skeie

University of Stavanger

Norway

Lili-Ann Wolf

University of Helsinki

Finland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Diskriminering, våld och mobbning
  • Etik, normer och värdegrund
  • Gruppdynamik och sociala relationer
  • Medborgar- och demokratifostran
  • Migration och utbildning
  • Sociala perspektiv på utbildning i en digital värld
  • Valfrihet, likvärdighet och jämställdhet i utbildning