Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-2: Lärande och undervisning

2023

Member

Organisation

Country

Mia Heikkilä, chair

Åbo Akademi University

Finland

Pål Aarsand

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Ann-Britt Enochsson

Karlstad University

Sweden

Andreas Lund

University of Oslo

Norway

Bente Meyer

Aalborg University

Denmark

Heini-Marja Pakula

Åbo Akademi University

Finland

Frode Restad

Oslomet

Norway

Konrad Schönborn

Linköping University

Sweden

Sylvana Sofkova Hashemi

University of Gothenburg

Sweden

Svein Sjøberg

University of Oslo

Norway

Michael Tengberg

Karlstad University

Sweden

Sally Wiggins Young

Linköping University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Allmän didaktik
  • Betyg och bedömning
  • Digital kompetens och lärande
  • Kunskaper och färdigheter
  • Motivation, attityder och emotioner i lärprocesser
  • Multimodalt lärande
  • Specialpedagogik och inkluderande pedagogik
  • Språk, kognition och lärande
  • Undervisning och ledarskap i klassrummet
Till toppen