Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-2: Lärande och undervisning

2022

Member

Organisation

Country

Øistein Anmarkrud, chair

University of Oslo

Norway

Andreas Lund

University of Oslo

Norway

Ann-Britt Enochsson

Karlstad University

Sweden

Bjarne Wahlgren

Aarhus University

Denmark

Erika Löfström

University of Helsinki

Finland

Ewa Rolfsman

Umeå University

Sweden

Heini-Marja Pakula

University of Turku

Finland

Henrik Danielsson

Linköping University

Sweden

Konrad Schönborn

Linköping University

Sweden

Kristina Ström

Åbo Akademi University

Finland

Pål Aarsand

NTNU Trondheim

Norway

Sally Wiggins Young

Linköping University

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Allmän didaktik
  • Betyg och bedömning
  • Digital kompetens och lärande
  • Kunskaper och färdigheter
  • Motivation, attityder och emotioner i lärprocesser
  • Multimodalt lärande
  • Specialpedagogik och inkluderande pedagogik
  • Språk, kognition och lärande
  • Undervisning och ledarskap i klassrummet