Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-2: Lärande och undervisning

2024

Member

Organisation

Country

Elise Seip Tønnessen, Chair

University of Agder

Norway

Anette Bagger

Dalarna University

Sweden

Ulrika Bergmark

Luleå University of Technology

Sweden

Ann-Britt Enochsson

Karlstad University

Sweden

Minna Huotilainen

University of Helsinki

Finland

Helge Ivar Strømsø

University of Oslo

Norway

Martin Karlberg

Uppsala University

Sweden

Oskar Lindwall

Gothenburg University

Sweden

Konrad Schönborn

Linköping University

Sweden

Mikkel Snorre Wilms Boysen

University College Absalon

Denmark

Sylvana Sofkova Hashemi

Gothenburg University

Sweden

Bente Tobiesen Meyer

Aalborg University

Denmark

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Allmän didaktik
  • Betyg och bedömning
  • Digital kompetens och lärande
  • Kunskaper och färdigheter
  • Motivation, attityder och emotioner i lärprocesser
  • Multimodalt lärande
  • Specialpedagogik och inkluderande pedagogik
  • Språk, kognition och lärande
  • Undervisning och ledarskap i klassrummet