Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-2: Lärande och undervisning

2021

Member

Organisation

Country

Øistein Anmarkrud (chair)

University of Oslo

Norway

Pål Aarsand

NTNU Trondheim

Norway

Karen Borgnakke

University of Copenhagen

Denmark

Henrik Danielsson

Linköping University

Sweden

Helen Melander-Bowden

Uppsala University

Sweden

Anders Nordahl-Hansen

Østfold Unviersity College

Norway

Jalal Nouri

Stockholm University

Sweden

Niklas Pramling

University of Gothenburg

Sweden

Konrad Schönborn

Linköping University

Sweden

Christina Wikström

Umeå University

Sweden

Ulrika Wolff

University of Gothenburg

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Allmän didaktik
  • Betyg och bedömning
  • Digital kompetens och lärande
  • Kunskaper och färdigheter
  • Motivation, attityder och emotioner i lärprocesser
  • Multimodalt lärande
  • Specialpedagogik och inkluderande pedagogik
  • Språk, kognition och lärande
  • Undervisning och ledarskap i klassrummet