Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-3: Utbildningspolitik, utbildningssystem och organisation av utbildning

2024

Member

Organisation

Country

Simon Calmar Andersen, Chair

Aarhus University

Denmark

Ingela Bergmo Prvulovic

Jönköping University

Sweden

Teresa Cerratto Pargman

Stockholm University

Sweden

Håkan Forsberg

Uppsala University

Sweden

Peder Haug

Volda University College

Norway

Eva Insulander

Stockholm University

Sweden

Stefan Johansson

Gothenburg University

Sweden

Ann Merete Otterstad

Oslo Metropolitan University

Norway

Eli Smeplass

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Jan Thorhauge Frederiksen

University of Copenhagen

Danmark

Johannes Westberg

University of Groningen

the Netherlands

Björn Öckert

Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy

Sweden

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Juridiska och ekonomiska perspektiv på utbildning
  • Kunskapsjämförelser, utbildningsindikatorer och -resultat
  • Livslångt lärande
  • Organisation, ledning och samverkan i utbildningssektorn
  • Professionsstudier
  • Rekrytering, utbildningsbanor och övergångar till arbetslivet
  • Utbildningshistoria
  • Utbildningspolitik och utbildningspolitiska reformer