Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-3: Utbildningspolitik, utbildningssystem och organisation av utbildning

2022

Member

Organisation

Country

Anders Holm, chair

Western University

Canada

Andreas Bergh

Uppsala University

Sweden

Teresa Cerrato-Pargman

Stockholm University

Sweden

Peder Haug

Volda University College

Norway

Elisabeth Hovdhaugen

NIFU Oslo

Norway

Alli Klapp

University of Gothenburg

Sweden

Monika Nerland

University of Oslo

Norway

Daniel Petterson

University of Gävle

Sweden

Ingela Bergmo Prvulovic

Jönköping University

Sweden

Hogne Satoen

Örebro University

Sweden

Anders Stenberg

Stockholm University

Sweden

Susanne Wiborg

University College London

UK

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Juridiska och ekonomiska perspektiv på utbildning
  • Kunskapsjämförelser, utbildningsindikatorer och -resultat
  • Livslångt lärande
  • Organisation, ledning och samverkan i utbildningssektorn
  • Professionsstudier
  • Rekrytering, utbildningsbanor och övergångar till arbetslivet
  • Utbildningshistoria
  • Utbildningspolitik och utbildningspolitiska reformer