Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-3: Utbildningspolitik, utbildningssystem och organisation av utbildning

2021

Member

Organisation

Country

Svein Michelsen (Chair)

University of Bergen

Norway

Andreas Bergh

Uppsala University

Sweden

Mette Buchardt

Aalborg University

Denmark

Teresa Cerrato-Pargman

Stockholm University

Sweden

Anders Holm

University of Western Ontario

Canada

Alli Klapp

University of Gothenburg

Sweden

Daniel Petterson

University of Gävle

Sweden

Tine Sophie Proitz

University of South-Eastern Norway

Norway

Hogne Satoen

Örebro University

Sweden

Anders Stenberg

Stockholm University

Sweden

Agnete Vabø

Oslo Metropolitan University

Norway

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Juridiska och ekonomiska perspektiv på utbildning
  • Kunskapsjämförelser, utbildningsindikatorer och -resultat
  • Livslångt lärande
  • Organisation, ledning och samverkan i utbildningssektorn
  • Professionsstudier
  • Rekrytering, utbildningsbanor och övergångar till arbetslivet
  • Utbildningshistoria
  • Utbildningspolitik och utbildningspolitiska reformer