Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Beredningsgrupp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Gästprofessur Tage Erlander

2020

Member

Organisation

Country

Martin Jakobsson (Chair)

Stockholm University

Sweden

Carmen Gaina

University of Oslo

Norway

Raimund Muscheler

Lund University

Sweden

Anna Rutgersson

Uppsala University

Sweden

Marjo Saastamoinen

University of Helsinki

Finland

Dominic Spracklen

University of Leeds

UK

Åsa Strand

Umeå University

Sweden

Kristina Sundell

University of Gothenburg

Sweden

Tobias Uller

Lund University

Sweden

Dominic Wright

Linköping University

Sweden

 

Publicerad 07 maj 2018

Uppdaterad 18 februari 2020

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL