Beredningsgrupp

Internationell postdok

Beredningsgrupp

Internationell postdok

IPD-MH2: Internationell postdok höst, medicin och hälsa

2017-2019

Member

Organisation

Country

Andrei Chabes (Chair)

Umeå University

Sweden

Tobias Sjöblom

Uppsala University

Sweden

Anna Arnqvist

Umeå University

Sweden

Anna-Karin Olsson

Uppsala University

Sweden

Claudia Kutter

Karolinska Institutet

Sweden

David Ley

Lund University

Sweden

Ewa Ehrenborg

Karolinska Institutet

Sweden

Håkan Olausson

Linköping University

Sweden

Joanna Kvist

Karolinska Institutet

Sweden

Jorma Hinkula

Linköping University

Sweden

Lena Gunhaga

Umeå University

Sweden

Kompletteringar kan komma att göras // Additions may be made

 

Digitala beredningsmöten 2020

Under 2020 kommer Vetenskapsrådets beredningsmöten att genomföras digitalt. Vi räknar med att kunna följa den befintliga tidsplanen för beredning och beslut.

Publicerad den 07 maj 2018

Uppdaterad den 21 augusti 2019

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL